Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1186 dd30 500

automaticallyoutstanding:

Olympic National Park

Reposted fromtwice twice
4128 73d0

"Żaden kosmetyk nie jest w stanie sprawić, aby kobieta poczuła się tak piękna, jak czuje się, gdy jest kochana."

Reposted fromthesmajl thesmajl viathatwasntadream thatwasntadream
4520 b02f 500
Sławne postaci bez matury
Reposted fromjankoza jankoza viathatwasntadream thatwasntadream
Boimy się wszyscy i bez wyjątku. Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to albo, że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromhorrorofexistence horrorofexistence vianannou nannou
4972 e2cc 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianannou nannou
Nigdy nie odmawiaj zaproszenia. Nigdy nie opieraj się nieznanemu. Po prostu otwórz się na świat i napawaj przeżyciami. A jeśli się sparzysz? Cóż, trudno... Pewnie nie na darmo.
— Martyna Wojciechowska
5618 3adb 500

Love, Rosie.   (2014)
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viatedibea tedibea
9578 c3e7
Reposted fromsunlight sunlight vianewworldmap newworldmap
Są takie osoby, o których wiesz, po prostu masz przeczucie, że zostaną z tobą na zawsze. Czasem znikają na jakiś czas, ale więź pozostaje i wraca się do siebie, jakby nigdy nic się nie zdarzyło, jakby czas stanął  w miejscu. Zaczynasz rozmawiać i czujesz, jakbyście się widzieli wczoraj.
— Agnieszka Dygant
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatedibea tedibea
4879 890d 500
Reposted fromtwice twice
Czasem spotykamy kogoś i potem chcemy go spotykać codziennie.
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viamefir mefir
3648 6a88
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viapandapoo pandapoo
9637 f545 500
Reposted frommisery misery viamissmaya missmaya
0334 6329 500
Reposted fromerial erial viamissmaya missmaya
5383 ccd1
Reposted fromhermina hermina vianiiks niiks
9956 1d7c
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viatoolong toolong
0690 0e8b
Reposted fromscorpix scorpix viaCuukierek Cuukierek
3303 fe9d
Reposted frommisza misza viaanybodyshit anybodyshit
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl