Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9294 e12a
Reposted fromrawriot rawriot viathatwasntadream thatwasntadream
1491 bbd1 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja vianiiks niiks
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
9810 df6b 500
Reposted fromBloodMoon BloodMoon
5749 4cba 500
Reposted fromoutoflove outoflove vialajla lajla
5701 54a5
Reposted fromoutoflove outoflove vialajla lajla

unplatziert:

my morning routine includes 10 minutes of sitting on my bed and thinking about how tired i am

8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

Ludzie obrzydzili mi połowę mego życia wtrącaniem się w moje sprawy i dawaniem mi przestróg.
— Marek Hłasko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viathatwasntadream thatwasntadream
Pewnie, że fajniej, kiedy ktoś idzie obok. Ale dopóki sama sobie nie będziesz potrafiła dotrzymać kroku, nikt inny Cię nie dogoni.
Reposted frompensieve pensieve vialajla lajla
2992 7292
Reposted fromzwierzewyzsze zwierzewyzsze viacytaty cytaty
Jeśli prawdziwe jest powiedzenie: ile głów, tyle rozumów, to również prawdziwe: ile serc, tyle rodzajów miłości.
— Lew Tołstoj – Anna Karenina
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
4084 7c1f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialajla lajla
8795 d5a1 500
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers vialajla lajla
Potrafię się przywiązać nawet do ulubionej poduszki, a ktoś mi mówi, żebym nie rozpaczała, kiedy odchodzi mój ulubiony człowiek.
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute vialajla lajla
Najgorzej, gdy mam za dużo czasu. Wtedy na nic go nie mam.
Reposted fromnonenonenonenon nonenonenonenon vialajla lajla
Raz na jakiś czas w naszym życiu pojawiają się ludzie, po których sprzątamy latami.
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromdreamadream dreamadream vialajla lajla
Jeśli coś sprawia nam przyjemność nie może być złe, prawda?
— April Kepner/ chirurdzy
Reposted fromresort resort viacytaty cytaty
Gdy się już w coś zaangażujemy, poświęcimy temu wiele energii, nie raz trudno tak po prostu to zostawić. Brniemy wtedy usilnie dalej, podświadomie zdając sobie sprawę z braku sensu swoich działań. Zaprzeczamy temu przywiązani do jednej, konkretnej wizji utworzonej w wyobraźni, wykluczając taką opcję, że może być ona niemożliwa do spełnienia. Walczymy, biegniemy dalej, rozbijamy głowę o kolejne przeszkody, a dotarcie do mety tak jak się w głębi duszy spodziewaliśmy nic nie zmienia, albo jeszcze gorzej, tej mety w ogóle nie ma.

Ostatnio uznałam, że trwanie w relacji czy też dążeniu do określonego celu wcale nie musi być najtrudniejsze. Często paradoksalnie najcięższe okazuje się odpuszczenie we właściwym momencie.
http://www.preciousmistakes.pl/2016/11/03/czasem-odpuscic-jest-trudniej-niz-wytrwac/
Reposted frommoniczkuu moniczkuu viacytaty cytaty
7890 753f
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl